Kurs współfinansowany przez Unię Europejską

Wszystkie osoby zainteresowane możliwością uczestnictwa w Projekcie Języki już nie obce – nabycie lub podniesienie kompetycji językowych w rozwoju zawodowym, w ramach którego ŚJO Time organizować będzie bezpłatne kursy języka angielskiego, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje ogólne o Projekcie:

 1. termin trwania kursów językowych: 01.07.2013-31.01.2014;
 2. grupa docelowa liczyć ma 64 osoby, z czego min. 50% mają stanowić osoby w przedziale wiekowym 50+;
 3. Uczestnicy Projektu podzieleni zostaną na 8 grup, których skład dobierany będzie wg kryterium zaawansowania oraz wieku;
 4. wymiar godzin – 96 lekcyjnych dla każdej grupy;
 5. terminy spotkań (uwzględniające dyspozycyjność osób zakwalifikowanych do Projektu): godziny popołudniowo-wieczorne (poniedziałek-piątek) lub godziny poranne (weekend);
 6. częstotliowość spotkań: planowane są dwa spotkania w tygodniu po 90 min. każde, ewentualnie raz w tygodniu 180 min. (przy opcji zajęć weekendowych);
 7. zakres wsparcia – bezpłatne uczestnictwo w kursie językowym na adekwatnym poziomie (A1, A2 lub B1) w tym: materiały edukacyjne, korzystanie z platformy e-learningowej, egzamin TELC;
 8. miejsce szkolenia: ŚJO Time ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała.

Kryteria, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji Uczestników Projektu:

 1. wiek: osoby między 18 a 64 r.ż. – preferowane osoby w przedziale wiekowym 50+;
 2. status osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej;
 3. zamieszkanie w Bielsku-Białej lub powiecie bielskim;
 4. wynik rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej zgodność profilu Kandydata z celami Projektu;
 5. dyspozycyjność;
 6. termin zgłoszenia.

Uczestnik Projektu będzie zobowiązany do:

 1. regularnego i aktywnego uczestnictwa w kursie, przy zachowaniu frekwencji na poziomie min. 80%,
 2. rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora Projektu;
 3. przystąpienia do egzaminu końcowego TELC.

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól w Formularzu Rekrutacyjnym w części Dane Kandydata oraz podanie jak najszerszych informacji odnośnie znajomości języka angielskiego (osoby, które wcześniej się go uczyły) a także precyzyjne określenie dyspozycyjności (przy założeniu, że zajęcia mogą odbywać się w tygodniu między godziną 15. a 21. a w weekendy od 8.00 do godzin wczesnopopołudniowych).

Formularze, które nie będą zawierały wszytkich podstawowych informacji, np. numer PESEL, adresu Pracodawcy itp. mogą zostać nierozpatrzone.

Nadesłane zgłoszenia będziemy weryfikować w celu skontaktowania się z wybranymi Kandydatami i ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej (spotkania będą przeprowadzane od maja).

Wszelkich informacji udzielamy również pod nr telefonu: 33 496 02 38 (od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Języki już nie obce-nabycie lub podniesienie kompetencji w rozwoju zawodowym”:

 1. Beruś Ewa
 2. Babiarczyk Jerzy
 3. Babiarczyk Jolanta
 4. Bojda Andrzej
 5. Bryś Sebastian
 6. Chrząszcz Małgorzata
 7. Ciałoń Michał
 8. Dadak Rafał
 9. Dwornicka Agnieszka
 10. Dziedzic Teresa
 11. Filipczak Katarzyna
 12. Frycz Szymon
 13. Gaweł Jerzy
 14. Gliszczyńska Danuta
 15. Gniewek Jarosław
 16. Grąbkowska Androna
 17. Gumółka Katarzyna
 18. Halama Krzysztof
 19. Hankus Bogusława
 20. Horowski Sławomir
 21. Hyrnik- Makarewicz Anna
 22. Jucha Jadwiga
 23. Jurczak Sebastian
 24. Jurczyk Tomasz
 25. Jursa Jadwiga
 26. Kłusek Robert
 27. Kopiec Elżbieta
 28. Kowalska Urszula
 29. Koźlik Ewa
 30. Kraus Renata
 31. Krywult Daria
 32. Kubica Dariusz
 33. Kucypera Ewa
 34. Lapczyk Agnieszka
 35. Łękawa Aleksandra
 36. Łukanowska Daniela
 37. Macher Alina
 38. Małczęć Małgorzata
 39. Mrowiec Katarzyna
 40. Nida Henryk
 41. Niesyt Aleksandra
 42. Niklewicz Agata
 43. Pająk Magdalena
 44. Pasierbek Bogumiła
 45. Piórkowska Maria
 46. Procner Łukasz
 47. Rączka Piotr
 48. Rostocki Władysław
 49. Ryszka Jacek
 50. Siatkowska Natalia
 51. Szendzielarz Tomasz
 52. Szymanek Jarosław
 53. Szymanek Jolanta
 54. Ściga Marek
 55. Ślosarczyk Magdalena
 56. Wachowiak Marek
 57. Wilczyński Marek
 58. Wisłocka Alina
 59. Wojciechowska Bożena
 60. Wojciechowski Marek
 61. Wrzosek Bożena
 62. Zalesińska Katarzyna
 63. Zawadzka-Wilczyńska Katarzyna
 64. Zawiślak Danuta

Lista osób rezerwowych

spełniających kryteria rekrutacyjne a niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc, które mają szansę udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji bądź skreślenia z listy Uczestnika Projektu.

O wyborze osoby z listy rezerwowej decydować będzie zbieżność z profilem osoby, która ma zostać zastąpiona ( taki sam poziom, przedział wiekowy, dyspozycyjność odpowiadająca terminom zajęć grupy, kolejność zgłoszęń).

 1. Boruszka Andrzej
 2. Czernek Irena
 3. Dębska Barbara
 4. Feruga Marek
 5. Furczyk Barbara
 6. Gach Joanna
 7. Gogler Barbara
 8. Gogler Krzysztof
 9. Gurzęda-Trela Halina
 10. Hassny Iwona
 11. Jachna Anna
 12. Janda Agata
 13. Januszewska Dorota
 14. Kasprzak Sylwia
 15. Konieczny Monika
 16. Kubiczek-Gąsior Krystyna
 17. Kupczyk Teresa
 18. Kwiatkowska Joanna
 19. Kwiatkowski Arkadiusz
 20. Machlowska Karolina
 21. Majewska Anna
 22. Malinowska Małgorzata
 23. Nowicka Ewelina
 24. Pańczyszak Barbara
 25. Rozmus-Procner Patrycja
 26. Suchoń Marzena
 27. Surma Joanna
 28. Tronkowska Ewa
 29. Wróbel Ewa
 30. Zastawny Lubomira
 31. Żyłka Maria