Zapisy na kursy językowe

Zapraszamy na zapisy na rok szkolny 2022/2023

Jak się do nas zapisać?

 1. Zapisu można dokonać osobiście w jednym z oddziałów Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu lub poprzez formularz on-line.
 2. W sekretariacie Szkoły prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:
  1. ankieta osobowa (dane teleadresowe, dyspozycyjność, itp.),
  2. test sprawdzający poziom wiedzy, wypełniany w celu zakwalifikowania do odpowiedniej grupy (dotyczy osób, które wcześniej uczyły się języka). Test jest całkowicie bezpłatny.
 3. Po wypełnieniu w/w dokumentów osoba zainteresowana kursem zapoznaje się z regulaminem szkoły.
 4. Jeżeli nasza oferta spełnia oczekiwania kursanta, podpisuje on z nami standardową i krótką umowę. Jeśli w kursie ma uczestniczyć osoba niepełnoletnia i/lub ucząca się, wówczas umowę podpisują rodzice, opiekunowie, dziadkowie, itp.
 5. Przy zapisie prosimy u uiszczenie kwoty odpowiadającą wybranej przez siebie formie płatności (miesięczna, semestralna lub roczna) lub wpłacenie uzgodnionej zaliczki.
 6. Pod koniec września szkoła informuje telefonicznie kursantów o terminach zajęć (ustalonych na podstawie podanej przy zapisie dyspozycyjności).
 7. Dla osób, które nie mają możliwości dojechania do nas, a chcą zarezerwować sobie miejsce w grupie istnieje możliwość zapisu przez Internet. Ta forma zapisu wiąże się jednak z koniecznością dokonania wpłaty zaliczki min. 100 zł poprzez przelew bankowy (numery kont podane są w zakładce Nasze Oddziały).  Zaliczka ta będzie odliczona od pierwszej opłaty.
  Uwaga! W przypadku zapisu on-line i nieotrzymania potwierdzenia zapisu drogą mailową, prosimy o kontakt z sekretariatem wybranego oddziału.

Zapisy online:

W okresie wakacyjnym (lipiec oraz przez część sierpnia) nasze oddziały stacjonarne są zamknięte. W celu zapisania się na kurs języka obcego w okresie wakacyjnym można umówić się telefonicznie z przedstawicielem szkoły (kom. 600 543 090) na indywidualne spotkanie lub można zapisać się na odległość przez poniższy formularz online.

Należy jednakże pamiętać, że jest to zapis wstępny i przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należy do nas przyjechać i podpisać pozostałe dokumenty (umowa).

Osoba, która wypełni poniższy formularz oraz w przeciągu 3 dni wpłaci na konto SJO „Time” odpowiednią wpłatę wg cennika lub zaliczkę (do wykorzystania na kursy) w kwocie 100 zł, jest już traktowana jako pełnoprawny kursant. W ten sposób również możecie Państwo zarezerwować sobie miejsce w grupie.

Brak dokonanej wpłaty w tym terminie może spowodować anulowanie zgłoszenia.

Konto SJO Time: 81 1140 2004 0000 3502 8372 9189

  Dane ucznia


  Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  (rodzic, opiekun)

  Informacje dodatkowe  Dyspozycyjność


  [wpgdprc "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie osobowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, realizacji szkoleń i archiwizacji w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.*"]