Kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych

gimnazjalisciKursy na Egzamin Gimnazjalny

W związku z reformą oświaty w 2019 roku będzie się ostatni Egzamin Gimnazjalny. Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum zdają obowiązkowy Egzamin Państwowy z nowożytnego języka obcego. Szkoła Języków Obcych TIME (Bielsko-Biała i Bystra) posiada w swojej ofercie gruntowne przygotowanie do tego egzaminu. Możemy się poszczycić faktem, iż wszyscy gimnazjaliści przez nas przygotowywani zdali Egzaminy Gimnazjalne – mamy 100% skuteczność.

Zajęcia są prowadzone tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione do tego typu kursów, które jednocześnie nauczają i prowadzą zajęcia w gimnazjach w Bielsku-Białej i okolicach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów języków obcych, absolwentów filologii, którzy chętnie rozwieją jakiekolwiek wątpliwości związane z językiem.

Przebieg kursu

Podczas trwania kursu lektor językowy przerabia z gimnazjalistami kompletny materiał, który jest niezbędny do zdania egzaminu. Na kursie ćwiczy się techniki egzaminacyjne, zapoznaje z jego strukturą, kompleksowo powtarza i utrwala gramatykę oraz słownictwo niezbędne do zdania egzaminu. W trakcie kursu przeprowadzane są 3 egzaminy próbne w celu bliższego poznania specyfiki egzaminu, z kolei testy sprawdzające postępy w nauce są prowadzone na bieżąco.

Co dają zajęcia?

W trakcie przygotowania do egzaminu ważne są również bardzo dobre warunki do nauki. Takie właśnie zapewnia Szkoła Języków Obcych Time. Dzięki małym grupom (4-8 osób) uczniowie mają szansę doskonale przygotować się do egzaminu. Lektor ma czas dla każdego uczestnika kursu i jest w stanie dobrze sprawdzić stan wiedzy każdego kursanta, a co więcej zmobilizować go do rozwijania umiejętności i wiadomości, które wymagają dopracowania.

Dzięki zajęciom przygotowującym do egzaminu, słuchacz nie tylko utrwali zdobyte już wcześniej zagadnienia leksykalno-gramatyczne, rozszerzy wiedzę, będzie ćwiczył wszystkie sprawności językowe, ale przede wszystkim będzie w stanie poznać techniki, standardy oraz strategie egzaminacyjne, które niewątpliwie pomogą uzyskać satysfakcjonujący końcowy wynik egzaminu.