Kursy dla młodzieży

kursy dla młodzieży Bielsko-Biała

Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i liceum nie oczekują już na zajęciach językowych połączenia nauki i zabawy, ale efektywnego przygotowania do czekających ich egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Dlatego w przypadku młodzieży nie zapominamy o istotnym znaczeniu poprawności językowej, weryfikowanej podczas tych właśnie egzaminów. Oprócz uczenia sprawnego komunikowania się w danym języku, zwracamy również uwagę na poznawanie nowych oraz rozwijanie znanych już zagadnień gramatycznych.

 

Program kursu dla młodzieży

Program nauczania, a co za tym idzie, poszczególne zajęcia stworzone są tak, by rozwijane były wszystkie sprawności językowe, czyli umiejętność mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu, przy zachowaniu poprawności leksykalnej i gramatyczne. Wiemy jednak, że młodzież potrzebuje szczególnej motywacji do nauki, tak więc dbamy o to, by zajęcia były dla nich nie tylko kształcące, ale i interesujące. Dlatego oferujemy aktywne i pełne energii lekcje, z użyciem różnorodnych form aktywności, tworzeniem projektów i innych praktycznych sposobów na utrwalanie i uczenie się języka. Dbamy także, by nasza oferta wychodziła naprzeciw codziennym zainteresowaniom współczesnych nastolatków, stąd na zajęciach wykorzystujemy filmy DVD, wykonujemy tłumaczenia piosenek oraz tworzymy projekty internetowe. Nasze oddziały w Bielsku-Białej oraz Bystrej prowadzą również kursy maturalne z angielskiego dla młodzieży przystępującej do egzaminu dojrzałości.

Podział grup w kursach językowych

Grupy młodzieżowe podzielone są według wieku i poziomu zaawansowania, a zajęcia prowadzone są prawie cały czas w języku obcym. Wiedza przyswajana przez młodych uczniów jest weryfikowana na bieżąco przez samego lektora. Natomiast jej wyniki przekazywane są dwa razy do roku rodzicom podczas sporządzania opinii na temat postępów ucznia oraz podczas indywidualnych konsultacji z lektorem.

Ponieważ dla większości uczniów zajęcia w szkole językowej stanowią uzupełnienie zajęć w ostatnich klasach szkoły podstawowej i liceum, dbamy także o to, by podręczniki nie pokrywały się z tymi, z których uczniowie korzystają w swoich szkołach. Zapewniamy również grono doświadczonych i świetnie wykształconych lektorów, którzy ucząc od wielu lat w szkołach podstawowych i średnich, wiedzą w jaki sposób zmotywować młodzież do nauki, tak by przyniosła wymierne efekty.

Prowadzimy również kursy angielskiego do egzaminu ósmoklasisty w Bielsku-Białej oraz Bystrej.