Metody nauczania

metody nauczaniaNasza metoda nauczania, to efekt wieloletniej pracy i wyboru najskuteczniejszych strategii. W naszych oddziałach w Bielsku-Białej oraz Bystrej wybieramy tylko najskuteczniejsze elementy różnych metod, tak by nauka nie polegała tylko na formułowaniu wypowiedzi, ale i na poprawnym mówieniu, pisaniu oraz sprawnym rozumieniu języka obcego.

W skrócie dbamy o to, by rozwijane były wszystkie sprawności językowe, a słuchacz naszych kursów był przygotowany do używania języka w autentycznych sytuacjach życia codziennego, zarówno tego prywatnego, jak i zawodowego.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy uczący się języków obcych posiada inne wymagania i możliwości przyswajania wiedzy.

Ucząc dzieci i młodzież rozwijamy zarówno sprawności komunikacyjne, jak i poprawność językową. Nie zapominamy tu o istotnym znaczeniu poprawności językowej, która jest niezwykle ważna podczas egzaminów zdawanych na koniec poszczególnych etapów edukacyjnych.

Ucząc osoby dorosłe szczególny akcent kładziemy na kształcenie umiejętności skutecznej i płynnej komunikacji.

W kształceniu wszystkich grup wiekowych priorytetem staje się rozwój wszystkich podstawowych sprawności językowych:

1. Nauka mówienia
Nauka umiejętności komunikacyjnych odbywa się na bazie wielu autorskich oraz profesjonalnych ćwiczeń konwersacyjnych, które uwzględniają zarówno sytuacje codzienne, jak również wysoce specjalistyczne (komunikacja biznesowa).
Ćwiczenia te odbywają się w oparciu o wypowiedzi indywidualne, w parach, w grupach kilkuosobowych.

2. Nauka rozumienia tekstu
Rozwój tej sprawności językowej obejmuje zarówno rozumienie tekstu czytanego (teksty o różnorodnej tematyce, stopniu trudności), jak również tekstu słuchanego (nagrania audio, filmy w oryginalnych wersjach językowych).

3. Nauka czytania
Kładzie akcent na poprawnym artykułowaniu dźwięków i wyrazów poprzez ich wielokrotne powtarzanie (za lektorem, nagraniem audio), a następnie wykorzystywanie poznanych zwrotów i wyrażeń w ćwiczeniach konwersacyjnych.

4. Nauka pisania
Rozwój umiejętności pisania obejmuje różnorodne teksty użytkowe (email, list, opowiadanie, streszczenie, itp), stanowiące doskonały sposób sprawdzający zdolność do samodzielnego formułowania wypowiedzi zgodnych z instrukcją.

Wielkość grupy językowej
Bardzo ważnym czynnikiem w nauce języka obcego jest liczebność grupy. Szkoła Języków Obcych „Time” proponuje Państwu bardzo małe grupy, liczące zaledwie od 4 do 8 osób.

Dzięki naszym małym grupom:

  1. znacznie wzrasta skuteczność nauczania,
  2. każdy uczeń jest zauważony i ma możliwość częstego zabierania głosu,
  3. korzystniej nawiązują się bliższe relacje pomiędzy słuchaczami a lektorem, dzięki czemu łatwiej można poznać indywidualne potrzeby każdej z osób.

Środki dydaktyczne
Oprócz wyżej wymienionych czynników i sprawności językowych bardzo ważnym elementem w nauce języków obcych jest odpowiednie zastosowanie środków dydaktycznych. Zajęcia urozmaicamy poprzez oglądanie scenek z filmów obcojęzycznych, tłumaczenie artykułów prasowych i piosenek, a w przypadku dzieci stosujemy gry i zabawy, a także prace wymagające połączenia umiejętności językowych z twórczymi.

Najlepsze podręczniki
Bazą dla naszych kursów są znakomite podręczniki renomowanych zagranicznych wydawnictw (np. Pearson, Oxford, NG Learning, Hueber, itp.), które dobierane są w bardzo staranny sposób.

Nasza szkoła nie stara się o tzw. rekomendację wydawnictwa, ponieważ w taki sposób bardzo ograniczylibyśmy naszą ofertę. Należy pamiętać, że książek na rynku jest bardzo wiele – jedne są lepsze, inne gorsze. Nasze podręczniki zostały gruntownie zweryfikowane i wyselekcjonowane, tak aby kursy były prowadzone na bazie tych najbardziej odpowiednich i skutecznych.