Kursy egzaminacyjne

Kursy te są kontynuacją kursów standardowych. Zapewniają gruntowne przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych. Są nastawione na dalsze rozwijanie umiejętności językowych z jednoczesnym ćwiczeniem technik egzaminacyjnych, rozwiązywaniem testów i systematyzowaniem wiedzy. Podczas kursu ćwiczone jest mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność zastosowania języka w praktyce. W zależności od języka i egzaminu przygotowanie może trwać jeden rok lub dwa lata.

Nasza oferta obejmuje przygotowanie do: First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English, Zertifikat Deutsch i innych.