FAQ – Wasze pytania

Kim są lektorzy w ŚJO Time?

Zajęcia są prowadzone tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów. Wszystkie zatrudniane osoby w naszej szkole to nauczyciele z wyższym wykształceniem, filolodzy z przygotowaniem pedagogicznym oraz doświadczeniem.

Jaką metodą uczycie w waszej szkole?

Naszym celem jest efektywna nauka języków obcych. Nasze kursy kładą nacisk na poprawne i naturalne porozumiewanie się współczesnym językiem obcym w sytuacjach prywatnych, życiowych i zawodowych. Słuchacze naszych kursów są przygotowani do wykorzystania języka obcego w autentycznych sytuacjach czyli do samodzielnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym (np. na granicy, w hotelu, w restauracji, na lotnisku, itd.).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy uczący się języków obcych posiada inne wymagania. W przypadku dzieci i młodzieży należy rozwijać zarówno sprawności komunikacyjne, jak i poprawność językową (gramatyka). W przypadku osób dorosłych, szczególny akcent kładziemy na kształcenie umiejętności skutecznej i płynnej komunikacji.

Czy otrzymuje się jakiś certyfikat po ukończeniu kursu?

Oczywiście. Po ukończeniu całego programu nauczania na danym poziomie, szkoła (zgodnie z regulaminem) przeprowadza egzamin końcowy z całego zakresu materiału. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest frekwencja min. 75 % oraz pozytywne napisanie testu.

Certyfikaty posiadają swój unikatowy numer, dzięki czemu zawsze można je odtworzyć. Również pracodawca, u którego staramy się o pracę może zawsze sprawdzić autentyczność tego dokumentu.

Z jakich podręczników korzystacie na zajęciach?

Na zajęciach korzystamy ze znakomitych, uznanych na świecie podręczników najlepszych zagranicznych wydawnictw (np. Pearson, Oxford, Hueber, itp.). Nasza szkoła nie stara się o tzw. rekomendacje wydawnictw, ponieważ byłoby to krzywdzące dla samych uczestników kursów. Musielibyśmy korzystać wtedy tylko z jednego wydawnictwa co bardzo ograniczałoby ich wybór.

Jak liczne są wasze grupy na zajęciach?

Grupy w naszej szkole liczą zaledwie od 4 do 8 osób, dzięki czemu znacząco wzrasta skuteczność nauczania. Każdy uczeń jest zauważony i ma szansę na częste zabieranie głosu.
Tak małe grupy sprzyjają nawiązywaniu bliższych i lepszych relacji pomiędzy uczącymi się a lektorem, dzięki czemu łatwiej określić indywidualne potrzeby każdej z osób.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia trwają od października do czerwca. Nauka podzielona jest na 2 semestry. Zajęcia odbywają się w godzinach ustalonych przez wszystkich uczestników w danej grupie językowej na podstawie oświadczenia zawartego w wypełnionej ankiecie osobowej. Nie są to sztywno ustalone godziny. Przeważają godziny popołudniowe i wieczorne.