Kursy dla firm

angielski-dla-firm-bielsko

Kursy dla firm

Język angielski stał się międzynarodową mową biznesu, technologii i finansów. Od wielu lat wzrasta, co prawda zapotrzebowanie również na inne mowy (np. niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, czeski, itd.), ale  największe zapotrzebowanie dotyczy języka angielskiego. Język ten jest elementem cementującym wszystkie kontynenty, zbliżając do siebie nie tylko Anglików, Amerykanów i Niemców, ale również Hiszpanów, Włochów, Rosjan czy Francuzów. W obecnych czasach niemal we wszystkich firmach obowiązkiem staje się wysyłanie e-maili, faxów do krajów na całym świecie właśnie w języku angielskim.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku pracy oraz zwiększającemu się zapotrzebowaniu na specjalistów posługujących się biegle językiem obcym, prowadzimy kursy firmowe w Bielsku-Białej i okolicach, stawiając na indywidualne podejście do każdego Klienta, rzetelność świadczonych usług oraz profesjonalizm naszej kadry lektorskiej. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie kursy językowe przeszły do strefy online, szczegóły na angielski online bielsko. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy nadal prowadzić kursy językowe dla firm z Bielska-Białej i okolic w bezpieczny sposób.

Wiadomości ogólne:

 1. Szkolimy zarówno szeregowych pracowników, jak i kadry zarządzające, prowadząc zajęcia grupowe oraz indywidualne w zakresie języka ogólnego, biznesowego lub branżowego na wszystkich poziomach zaawansowania;
 2. Kursy możemy przeprowadzać w siedzibie naszej szkoły (do wyboru jeden z trzech oddziałów) lub w siedzibie Firmy zamawiającej szkolenie;
 3. Harmonogram kursu dostosowujemy do oczekiwań Klienta, prowadząc zajęcia od poniedziałku do soboty, od godziny 7:00 rano do późnych godzin wieczornych;
 4. W trakcie trwania kursu pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi lektorami, monitorując zmieniające się oczekiwania i potrzeby uczestników szkolenia, oraz zobowiązujemy naszych nauczycieli prowadzących kursy do systematycznego rejestrowania frekwencji oraz oceny postępów w nauce każdego słuchacza.
 5. Preferujemy kursy językowe dla firm w wymiarze czasowym: 2 razy tygodniowo po 90 min. Oczywiście są możliwe odstępstwa od tej reguły.

Efektywność nauki języka obcego to:

1. Metoda nauczania
Zajęcia dla osób dorosłych prowadzone są jedną z najpopularniejszych metod nauczania języków obcych (rekomendowaną przez Radę Europy), tj. metodą komunikacyjną, która:
– koncentruje się na wykształcaniu zdolności porozumiewania się w autentycznych sytuacjach życiowych zarówno w obszarze życia zawodowego jak i prywatnego (komunikacja mailowa, telefoniczna,
wypowiedzi formalne itp.);
– wprowadza elementy słownictwa, zwrotów branżowych, biznesowych – zależnie od oczekiwań Klienta.

Bazą kursu jest podręcznik renomowanego Wydawnictwa, który porządkuje materiał, wyznacza ramy tematyczne, zawiera zestawienia informacji z zakresu gramatyki, wyposażony jest w dodatkowe treści ćwiczeniowe oraz pliki dźwiękowe zawarte na dołączonej do niego płycie.
W zależności od indywidualnych wymagań Klienta forma zajęć oraz metoda nauczania może zostać dostosowana do bieżących potrzeb.

2. Kadra językowa
Mając świadomość, iż nawet najlepsza metoda nauczania nie spełni swoich celów, jeśli osoba prowadząca kurs będzie popełniać błędy dydaktyczne i nie nawiąże pozytywnej więzi ze słuchaczami, Świat Języków Obcych „Time” zatrudnia tylko wykwalifikowanych lektorów posiadających:
– wyższe wykształcenie filologiczne,
– wymagane uprawnienia pedagogiczne,
– doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych,
– odpowiednie predyspozycje osobowości: entuzjazm, kreatywność i otwartość na nowe wyzwania.

Audyt językowy:

 1. ankieta poglądowa analizująca potrzeby edukacyjne Klienta;
 2. test kompetencji sprawdzający poziom wiedzy słuchaczy;
 3. podział na grupy;
 4. wybór trybu, rodzaju oraz miejsca szkolenia, stworzenie programu nauczania dostosowanego do oczekiwań Klienta i wybór podręcznika;
 5. wybór kadry lektorskiej wyspecjalizowanej w prowadzeniu danego kursu.

Przeprowadzenie szkolenia

 1. realizacja materiału określonego w programie kursu;
 2. regularna weryfikacja wiedzy i umiejętności słuchaczy oraz rejestracja ich frekwencji;
 3. ankiety ewaluacyjne;
 4. bieżący monitoring oczekiwań Uczestników szkolenia;
 5. końcowe sprawdzenie wiedzy (test końcowy).

Zakończenie i ewaluacja szkolenia:

 1. końcowa ocena umiejętności;
 2. sporządzenie końcowych raportów wiedzy;
 3. wystawienie certyfikatów.

 

Firmom, które wykażą zainteresowanie naszą ofertą, proponujemy spotkanie, które pozwoli na przedstawienie referencji od innych przedsiębiorców, szybkie i konkretne ustalenie potrzeb szkoleniowych oraz omówienie warunków finansowych dotyczących świadczonych przez naszą Szkołę usług edukacyjnych.