Reforma edukacji

egzamin angielski 8 klasistaOd 2019 roku uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej  przystępują do obowiązkowego egzaminu, tzw. Egzaminu Ósmoklasisty. Egzamin ten sprawdza opanowaną wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz z języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty zastępuje dotychczasowy Egzamin Gimnazjalny i jest przeprowadzany w oparciu o nową podstawę programową obowiązującą w związku z reformą edukacji.

Egzamin z języka obcego nowożytnego (np. angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski i inne)  trwa 90 minut i składa się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. Egzamin jest wyłącznie pisemny, a zadania do 2021 roku będą na poziomie A2/A2+.

Arkusz egzaminacyjny jest podzielony na pięć części:

  1. Rozumienie ze słuchu
  2. Znajomość funkcji językowych
  3. Rozumienie tekstów pisanych
  4. Znajomość środków językowych
  5. Wypowiedź pisemna

Egzamin 8-klasisty

W związku ze zmianami edukacyjnymi, Szkoła Języków Obcych TIME (Bielsko-Biała, Bystra) wprowadziła do oferty kursy przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty z języka nowożytnego. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w małych grupach (od 4 do 8 osób), dzięki którym każda osoba ma możliwość rzetelnego przygotowania się do zbliżającego się Sprawdzianu. Kursy te prowadzą wykwalifikowani lektorzy, którzy uczą również w zreformowanych szkołach podstawowych. Dzięki temu mają oni bieżącą wiedzę z zakresu wprowadzanych zmian i nowości. Są to osoby, które ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w wielu szkoleniach, tak by jak najlepiej przygotować swoich uczniów do nowego Egzaminu.

Jak wygląda nowy egzamin?

W trakcie kursu lektor omawia, analizuje i rozwiązuje z kursantami wszystkie rodzaje zadań egzaminacyjnych. Nauczyciel zwraca również uwagę na nowe typy zadań, wskazuje pułapki, a co najważniejsze zaznajamia ze strategiami i technikami rozwiązywania poszczególnych ćwiczeń. Uczniowie podczas kursu rozwiązują dziesiątki ćwiczeń, a co najważniejsze piszą również przykładowe testy, łącznie z trzema próbnymi egzaminami. Takie działanie pozwala na pewne i rzetelne przygotowanie do tego kwietniowego egzaminu. Oczywiście podczas zajęć rozwijane są wszystkie sprawności językowe, łącznie z komunikacją, tak by kursanci byli przygotowani nie tylko do egzaminu, ale również do używania języka w praktyce. Po odbyciu egzaminu ósmoklasisty kursanci nadal uczęszczają na zajęciach, które wtedy głównie skupiają się na nauce mówienia.

To ważny egzamin

Mimo, że wynik Egzaminu Ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej, to jednak ma on miał ogromne znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. Warto więc solidnie przygotować się do nowego Egzaminu, tak by nie przyniósł on nieprzyjemnych niespodzianek.

Postaw na jakość oraz doświadczenie i zapisz dziecko na kurs przygotowujący do Egzaminu 8-klasisty w Szkole TIME. Zachęcamy również do kursów angielskiego dla młodzieży ze szkół średnich, gdzie nadal można podnosić swoje kompetencje językowe.