Egzaminy TELC

UWAGA !!! Egzaminy TELC w Bielsku-Białej zostały przeniesione na 2021 rok

ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Szczegółowe informacje odnośnie zapisów można uzyskać pod nr telefonu 33 498 69 28 (od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-19.00) lub w jednym z naszych oddziałów.

Termin egzaminu pisemnego i ustnego TELC w SJO TIME w Bielsku-Białej: 22 maja 2021 r.

TELC BielskoWAŻNE INFORMACJE:

 1. Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej
 2. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, ani z jednej osoby na drugą
 3. Osobom nieobecnym na egzaminie przysługuje zwrot opłaty po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego. Pobierana jest tylko  opłata za zgłoszenie egzaminu w wysokości 45 zł/os.
 4. W grupach 1-3 osobowych obowiązuje dopłata w wysokości 50 zł od osoby
 5. W grupach 4-6 osobowych obowiązuje dopłata w wysokości 30 zł od osoby
 6. Egzaminy oceniane są we Frankfurcie nad Menem. Informacja o wynikach (ok. 8 tygodni po egzaminie) w SJO Time.
 7. Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 minut przed podaną godziną.
 8. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem.
 9. Na egzamin należy obowiązkowo zabrać ołówek i gumkę.

Więcej informacji dla osób zainteresowanych można znaleźć na stronie: biurotelc.pl/index.php/dla-kandydata

EGZAMINY TELC – OGÓLNE INFORMACJE

Co to jest Certyfikat TELC?
The European Language Certificates (TELC) jest dokumentem uznawanym w większości krajów europejskich, stanowiącym dowód na opanowanie języka w oparciu o standardy Rady Europy. Certyfikat uzyskać można pozytywnie zdając egzamin testujący praktyczne umiejętności komunikacyjne (czytanie ze zrozumieniem, słuchanie w celu uchwycenia wybranych informacji, pisanie listów, prowadzenie rozmów oraz stosowanie poprawnych struktur gramatycznych).

Dlaczego warto uzyskać Certyfikat?
Egzamin TELC jest oficjalnie uznawany na arenie międzynarodowej i potwierdza poziom znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych, pilotów wycieczek, a także jest honorowany przez służby cywilne, administrację państwową oraz instytucje publiczne i gospodarcze w Unii Europejskiej. Ponadto wiele szkół wyższych w Polsce oraz za granicą uznaje egzaminy TELC jako wstępne lub końcowe, a posiadanie Certyfikatu umożliwia kwalifikację na wyjazdy w ramach stypendiów i praktyk zagranicznych.

Gdzie można zdawać egzaminy TELC?
Można je zdawać w instytucjach partnerskich telc GmbH w ponad 20 krajach świata. W tej chwili również Świat Języków Obcych TIME jest organizatorem egzaminów TELC.

Jakie są poziomy egzaminów?
Poziomy wg RADY EUROPY:

A1 i A2: podstawowe użycie języka
B1 i B2: średnio zaawansowane użycie języka
C1: zaawansowane użycie języka

Jakie języki można zdawać?
Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, czeski, turecki, arabski, polski

W przypadku języka angielskiego i niemieckiego dostępne są wszystkie poziomy, natomiast w przypadku pozostałych tylko wybrane.

Jak wygląda egzamin?
Wszystkie egzaminy telc wykorzystują podejście zadaniowe, zalecane przez Europejski system opisu kształcenia językowego i sprawdzają cztery umiejętności: czytanie, rozumienie, pisanie i mówienie. W zależności od poziomu czas trwania egzaminu jest różny- im wyższy poziom tym dłuższy egzamin.

Oferta egzaminów telc w TIME:
Egzaminy z języka angielskiego w ofercie:

 1. telc English A1
 2. telc English A1 Junior
 3. telc English A2
 4. telc English A2 School
 5. telc English A2-B1
 6. telc English A2-B1 School
 7. telc English A2-B1 Business
 8. telc English B1-B2
 9. telc English B1-B2 Business
 10. telc English B2-C1 University
 11. telc English B2-C1 Business

Egzamin Junior jest przeznaczony dla dzieci w szkole podstawowej

Egzamin School mogą zdawać uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum czy liceum

Egzamin z dwoma poziomami np. A2-B1 to tzw. egzamin DUAL; po przystąpieniu do tego egzaminu w zależności od umiejętności i wiedzy można otrzymać certyfikat na poziomie A2 lub B1.

Egzamin Business, Hotel and Restaurant, Technical to egzaminy na danym poziomie zawierające branżowe słownictwo i tematykę.

Egzamin B2-C1 University to egzamin na zaawansowanym akademickim poziomie przeznaczony dla studentów, (szczególnie tych którzy chcą studiować za granicą).