Test językowy

Placemet Test (język angielski)

Uzupełniając poszczególne pytania testu, proszę wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Test składa się z pytań ułożonych od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Jeśli zadania w trakcie rozwiązywania testu staną się zbyt trudne, należy zakończyć test, pomijając dalsze zadania. Życzymy powodzenia!
Test autorstwa Pearson

Podając swoje dane personalne wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez witrynę.

You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a number.
You must specify a text.
You must fill out this field.
You must fill out this field.
x

Test składa się z pytań ułożonych od najłatwiejszych do najtrudniejszych.
UWAGA! Jeśli zadania w trakcie rozwiązywania testu staną się dla Pani/Pana zbyt trudne,
należy zakończyć test, pomijając dalsze pytania.

Zakończ