Kursy dla dorosłych

kursy dla dorosłychNajczęstszym powodem nauki języka wśród osób dorosłych jest chęć doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem w celach zawodowych, turystycznych lub też osobistych. Najtrudniejsze jest często przełamanie się w mówieniu i płynnym używaniu języka obcego. Dlatego właśnie w przypadku osób dorosłych na zajęciach kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności skutecznej i płynnej komunikacji. Nie oznacza to jednak, że zapominamy o poprawności językowej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że również dorosłym słuchaczom zależy na poprawnym porozumiewaniu się w danym języku. Dlatego nasze zajęcia prowadzone są w oparciu o profesjonalne programy nauczania, dzięki którym rozwijane są wszystkie sprawności językowe czyli mówienie, czytanie, słuchanie, a także pisanie.

Z doświadczenia wiemy, że również dorośli słuchacze lubią urozmaicony sposób prowadzenia zajęć oraz oceniają ich atrakcyjność. Dlatego w pracy z dorosłymi kursantami wykorzystujemy różnorodne środki dydaktyczne, tak by zajęcia były wciągające i zachęcały do rozwijania własnych umiejętności. Są to m.in. gry i zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku, a także symulacje, podczas których kursanci odgrywają różnego rodzaju role w rozmaitych sytuacjach życiowych. Ponadto lektorzy wykorzystują m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów telewizyjnych i reklam, tak by zajęcia oddziaływały na różne zmysły poznawcze, a w ten sposób mogły być efektywne dla każdego słuchacza.

Zajęcia z osobami dorosłymi prowadzą lektorzy posiadający pełne kwalifikacje językowe i pedagogiczne, mający dobry kontakt z kursantami i lubiący swoją pracę. Są to osoby, które swoim zaangażowaniem i pomysłowością potrafią wzbudzić chęć do nauki wśród słuchaczy, którzy już od lat nie byli uczniami.