Wszystkich Świętych

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem dni wolnych 1-2 listopada to dni wolne od zajęć lekcyjnych w SJO Time.