Kursy niemieckiego w Bielsku

Język niemiecki jako drugi język obcy w Bielsku-Białej

W naszej części świata funkcję międzynarodowego języka pełni język angielski. Po angielsku możemy porozumieć się nie tylko z Brytyjczykiem, Amerykaninem, czy Kanadyjczykiem, ale również praktycznie każdym mieszkańcem Europy Zachodniej, czy Skandynawii. Dlatego dziś w polskich szkołach i uniwersytetach wszyscy uczą się języka angielskiego. Dobra znajomość tego języka na współczesnym, polskim rynku pracy coraz częściej pełni jednak rolę nie dodatkowego atutu, ale zwykłego wymogu. Słowem – angielski jest językiem obcym, który w stopniu przynajmniej komunikatywnym każdy powinien znać. Dlatego też, jeżeli chcemy na potencjalnym pracodawcy wywrzeć dobre wrażenie powinniśmy też znać drugi język obcy. W przypadku warunków europejskich najrozsądniejszy wydaje się w tym wypadku wybór języka niemieckiego.

Dobra znajomość niemieckiego otwiera nam drogą do kontaktu nie tylko z rodowitymi Niemcami, ale także Austriakami, Szwajcarami, czy mieszkańcami Lichtensteinu. Co ciekawe, również we Francji język niemiecki cieszy się dużą popularnością, a w niektórych regionach jego znajomość jest nawet lepsza niż angielskiego. Podobnie sytuacja wygląda w państwach Beneluxu – Belgii, Holandii i Luksemburgu.

Potencjał krajów niemiecko języcznych

Co więcej, Niemcy są największym gospodarczo państwem Unii Europejskiej. Posiadają ogromne PKB (4 największe na świecie po USA, Chinach i Japonii), a gospodarka niemiecka jest w dużej mierze oparta na nowoczesnych technologiach. Republika Federalna Niemiec to również olbrzymi rynek, w którym mieszka 80 milionów ludzi. Cały obszar niemieckojęzyczny UE to aż ponad 100 milionów potencjalnych konsumentów. Nie można też zapominać o licznych niemieckich inwestycjach w Polsce, niezwykle rozbudowanych kontaktach gospodarczych oraz o fakcie, że to Niemcy są niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o polskie obroty handlowe – całkowita wartość polskiego eksportu i importu do i z Niemiec przekracza kwotę 100 miliardów euro. Dlatego też Republika Federalna Niemiec ma kolosalne znaczenie dla kondycji gospodarki naszego kraju.

Niemcy – nasz sąsiad

Na tym jednak nie koniec argumentów za nauką języka niemieckiego. Dość zwrócić uwagę na fakt, iż Polska bezpośrednio graniczy z tym wielkim państwem, a polski nadgraniczny samorząd terytorialny aktywnie współpracuje ze swoimi odpowiednikami za Odrą. Rozwinięta jest również branża turystyczna. Bardzo wielu Polaków wyjeżdża w celach turystycznych do Republiki Federalnej i równie dużo Niemców przyjeżdża z wizytami turystycznymi do Polski. Język niemiecki słyszany na bulwarach czy plaży podczas szczytu sezonu urlopowego w województwie zachodniopomorskim dziś raczej nikogo już nie dziwi.

W końcu, nie można zapomnieć o tym, iż przeciętna płaca w Niemczech za pracę jest dwu, albo i trzykrotnie wyższa niż pensja za taką samą pracę w Polsce. Z tego powodu, oraz z powodu wspomnianej już bliskości geograficznej, Niemcy są jednym z najważniejszych celów na trasach wyjazdów zarobkowych Polaków. I chociażby dlatego warto język niemiecki znać.