kurs czeskiego

A może język czeski?

W dzisiejszym systemie edukacji, poza nauką języka angielskiego, często decydujemy się na naukę drugiego języka obcego. W Polsce niekwestionowanym drugim językiem jest język niemiecki. Wśród innych popularnych wyborów znajdują się m. in. francuski, hiszpański, czy rosyjski. Warto jednak zauważyć, iż wybór drugiego języka obcego często wynika z miejsca zamieszkania. Tak jest w przypadku m. in. Bielska-Białej, w którym dużą i wciąż rosnącą popularnością cieszy się język czeski. Nic w tym dziwnego jeśli tylko spojrzeć na położenie Bielska-Białej na mapie i bliskości do Republiki Czeskiej, która wynosi zaledwie 28 km.

Wzrost popularności języka czeskiego

Wzrost popularności języka czeskiego w dużej mierze wynika z transgranicznej współpracy polsko-czeskiej podejmowanej na mocy Współpracy Transgranicznej, czyli tzw. Euroregionów. W ramach euroregionów samorządy lokalne poszczególnych państw podejmują między sobą współpracę w różnych dziedzinach. W tym przypadku współpraca nie musi dotyczyć jedynie członków UE. Może ona dotyczyć współpracy między najniższymi podmiotami przygranicznymi, gdzie nie wszystkie państwa muszą być członkami Unii Europejskiej (przykład współpracy polsko-ukraińskiej, polsko-rosyjskiej, czy polsko-białoruskiej). Współpracę tę podejmuje się, gdyż granice państwowe rozdzielają tereny jednolite geograficznie i ekonomicznie. Władze najniższego szczebla mają możliwość współpracy niejako „pomimo” granicy. Państwa współpracujące nie muszą być demokratyczne, chociaż muszą być przynajmniej minimalnie zdecentralizowane, tak by najniższy szczebel władzy (jak gmina w Polsce) posiadał chociaż minimalne kompetencje.

Współpraca transgraniczna

W Polsce pierwsze formy współpracy transgranicznej powstały już w latach 90. Na granicach polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, polsko-czesko-słowackiej oraz polsko-ukraińskiej. Polska do tej pory praktycznie całą granicę ma pokrytą takimi regionami współpracując ze wszystkimi swoimi sąsiadami – Rosjanami, Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami, Słowakami, Niemcami i oczywiście Czechami. Regiony współpracujące ze sobą praktycznie zajmują się sprawami stricte lokalnymi jak np. turystyka, czy edukacja. Współpraca między samorządami najniższego szczebla Czech i Polski naturalnie wpływa na rozwój kontaktów społecznych pomiędzy oboma narodami, co wpływa na wzrost popularności języka czeskiego w południowo-zachodniej Polsce, w tym w wspomnianej Bielsku-Białej.

Turystyka polsko – czeska

Ponadto wzrost zainteresowania językiem czeskim wynika z rozwoju relacji między państwami na gruncie społecznym, politycznym i biznesowym dzięki członkostwu obu krajów w Unii Europejskiej i strefie Schengen. Wolny przepływ osób, pracowników, usług, kapitału i towarów oraz związany z nim brak kontroli granicznych powoduje dynamiczny rozwój kontaktów biznesowych i branży turystycznej po obu stronach. Coraz więcej turystów z Czech przyjeżdża do Polski i odwrotnie – coraz więcej Polaków decyduje się odwiedzić Czechy. To z kolei powoduje rosnące zainteresowanie językiem czeskim wśród pracowników branży turystycznej, a także miłośników zagranicznych wypadów. Dlatego popularność języka czeskiego w Bielsku-Białej jest duża i wszystko wskazuje na to, że wciąż będzie rosnąć.

Od kilku lat zauważamy ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na kursy języka czeskiego. W Szkole Języków Obcych Time prowadzimy zajęcia języka czeskiego dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych w formie indywidualnej oraz grupowej. Z naszych usług korzysta również kilka firm z czeskim kapitałem.