Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 tel. (33) 498 69 28

Bielsko-Biała, ul. Katowicka 63 tel. (33) 829 00 29

Bystra, ul. Boczna 2 tel. (33) 817 03 26

Zapisy na kursy językowe

Zapraszamy  na zapisy na nowy rok szkolny 2017/2018 - zapisy trwają do zamknięcia poszczególnych grup.

 

                Jak się do nas zapisać?

 1. Zapisu można dokonać osobiście w jednym z oddziałów szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu lub poprzez formularz on-line.

 2. Należy wypełnić następujące dokumenty:

  • ankietę osobową (dane teleadresowe, dyspozycyjność, itp.),

  • test sprawdzający poziom wiedzy, wypełniany w celu zakwalifikowania do odpowiedniej grupy (dotyczy osób, które wcześniej uczyły się języka). Test jest całkowicie bezpłatny!

 3. Po wypełnieniu w/w dokumentów osoba zainteresowana kursem zapoznaje się z regulaminem szkoły.

 4. Jeżeli nasza oferta spełnia oczekiwania kursanta, podpisuje on z nami standardową umowę. Jeśli w kursie ma uczestniczyć osoba niepełnoletnia i/lub ucząca się, wówczas umowę podpisują rodzice, opiekunowie, itp.

 5. Przy zapisie uczestnik kursu ma obowiązek uiścić kwotę odpowiadającą wybranej przez siebie formie płatności (miesięczna, semestralna lub roczna).

 6. Pod koniec września szkoła informuje telefonicznie kursantów o terminach zajęć (ustalonych na podstawie podanej dyspozycyjności).

 7. Dla osób, które nie mają możliwości dojechania do nas istnieje możliwośc zapisu przez Internet. Ta forma zapisu wiąże się jednak z koniecznością dokonania wpłaty zaliczki 100 zł poprzez przelew bankowy (numery kont podane są w zakłdce Nasze Oddziały).  W takim przypadku koszt kursu jest obniżany o wpłaconą zaliczkę.   Zapisy on-line 
  Uwaga! - w przypadku nieotrzymania potwierdzenia zapisu, prosimy o kontakt z sekretariatem wybranego oddziału.

LOGOWANIE
Platforma on-line

Login:
Hasło:NEWSLETTER

PATRONAT MEDIALNY

Mapa strony

Akredytacja Kuratorium Oświaty