Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 tel. (33) 498 69 28

Bielsko-Biała, ul. Katowicka 63 tel. (33) 829 00 29

Bystra, ul. Boczna 2 tel. (33) 817 03 26

FAQ - Wasze pytania

 Kim są lektorzy w  ŚJO Time?
Zajęcia są prowadzone tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów. Wszystkie zatrudniane osoby w naszej szkole to nauczyciele z wyższym wykształceniem, filolodzy z przygotowaniem pedagogicznym oraz doświadczeniem.

Jaką metodą uczycie w waszej szkole?
Naszym celem jest efektywna nauka języków obcych. Nasze kursy kładą nacisk na poprawne i naturalne porozumiewanie się współczesnym językiem obcym w sytuacjach prywatnych, życiowych i zawodowych. Słuchacze naszych kursów są przygotowani do wykorzystania języka obcego w autentycznych sytuacjach czyli do samodzielnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym (np. na granicy, w hotelu, w restauracji, na lotnisku, itd.).
Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy uczący się języków obcych posiada inne wymagania. W przypadku dzieci i młodzieży należy rozwijać zarówno sprawności komunikacyjne, jak i poprawność językową (gramatyka). W przypadku osób dorosłych, szczególny akcent kładziemy na kształcenie umiejętności skutecznej i płynnej komunikacji.

Czy otrzymuje się jakiś certyfikat po ukończeniu kursu?
Oczywiście. Po skończeniu całego programu nauczania szkoła (zgodnie z regulaminem) przeprowadza egzamin końcowy z całego zakresu materiału. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest frekwencja min. 75 % oraz pozytywne napisanie testu.
Certyfikaty posiadają swój unikatowy numer, dzięki czemu zawsze można je odtworzyć. Również pracodawca, u którego staramy się o prace może zawsze sprawdzić autentyczność tego dokumentu.

Z jakich podręczników korzystacie na zajęciach?
Na zajęciach korzystamy ze znakomitych, uznanych na świecie podręczników najlepszych zagranicznych wydawnictw (np. Longman, Oxford, Hueber, itp.). Nasza szkoła nie stara się o tzw. rekomendacje wydawnictw, ponieważ byłoby to krzywdzące dla samych uczestników kursów. Musielibyśmy korzystać wtedy tylko z jednego wydawnictwa co bardzo by ograniczyło ich wybór.

Jak liczne są wasze grupy na zajęciach?
Grupy w naszej szkole liczą zaledwie od 4 do 8 osób, dzięki czemu znacząco wzrasta skuteczność nauczania.Każdy uczeń jest zauważony i ma szansę na częste zabieranie głosu.
Tak małe grupki sprzyjają nawiązywaniu bliższych i lepszych relacji pomiędzy uczącymi się a lektorem, dzięki czemu łatwiej określić indywidualne potrzeby każdej z osób.

Kiedy odbywają się zajęcia?
Zajęcia trwają od października do czerwca. Nauka podzielona jest na 2 semestry. Zajęcia odbywają się w godzinach ustalonych przez wszystkich uczestników w danej grupie językowej na podstawie oświadczenia zawartego w wypełnionej ankiecie osobowej. Nie są to sztywno ustalone godziny. Przeważają godziny popołudniowe i wieczorne.

 
 
LOGOWANIE
Platforma on-line

Login:
Hasło:NEWSLETTER

PATRONAT MEDIALNY

Mapa strony

Akredytacja Kuratorium Oświaty