Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 tel. (33) 498 69 28

Bielsko-Biała, ul. Katowicka 63 tel. (33) 829 00 29

Bystra, ul. Boczna 2 tel. (33) 817 03 26

Kursy maturalne

Szkoła Języków Obcych Time oferuje kursy przygotowujące do matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Kursy te mają na celu kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka obcego. Podczas kursu uczniowie powtarzają i systematyzują słownictwo oraz gramatykę z zakresu szkoły średniej, a także ćwiczą techniki kluczowe podczas zdawania egzaminu czyli np. rozmowy z egzaminatorem, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemną. Zajęcia mają formę intensywnego treningu, podczas którego wykorzystywane są autentyczne materiały występujące na maturze z języka obcego. Nasi kursanci zapoznają się ze strukturą i wymogami egzaminu maturalnego, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi.


Zajęcia prowadzone są przez lektorów posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego, a więc osoby w pełni kompetentne i poinformowane na temat zagadnień wymaganych na egzaminie dojrzałości. Co więcej nasi lektorzy podchodzą do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem, zarażając w ten sposób swoim entuzjazmem swoich uczniów. Potwierdzeniem umiejętności zawodowych naszych lektorów są doskonałe wyniki, jakie słuchacze osiągają na egzaminach maturalnych.
Bazą dla kursów maturalnych w naszej szkole są podręczniki przygotowujące do matury, jednak przede wszystkim są one uzupełniane licznymi materiałami dodatkowymi ćwiczącymi umiejętności potrzebne uczniom na maturze. Kursy odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne i trwają do końca kwietnia, tak by zakończyły się przed egzaminem dojrzałości.


Kurs maturalny jest niewątpliwie najlepszą okazją do sprawdzenia i ugruntowania wiedzy przed maturą z języka obcego. W trakcie kursu przeprowadzamy próbne egzaminy maturalne, co pozwala na uniknięcie stresu podczas właściwego egzaminu, wyeliminowania słabych punktów, a w konsekwencji pomyślnego zdania i uzyskania satysfakcjonującego wyniku na egzaminie dojrzałości.

LOGOWANIE
Platforma on-line

Login:
Hasło:NEWSLETTER

PATRONAT MEDIALNY

Mapa strony

Akredytacja Kuratorium Oświaty