Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 tel. (33) 498 69 28

Bielsko-Biała, ul. Katowicka 63 tel. (33) 829 00 29

Bystra, ul. Boczna 2 tel. (33) 817 03 26

Kursy językowe dla dzieci

 

METODA HAPPY KIDS

Znajomość języka obcego stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, dlatego uczymy się go już od najmłodszych lat. Im wcześniej zaczynamy, tym szybciej osiągamy wysoki poziom zaawansowania. Warto pamiętać, że dzieciństwo stanowi bardzo ważny etap w przyswajaniu języka obcego. Dlatego istotne jest, by uczniowie, którzy zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w edukacji językowej, mieli możliwość uczestnictwa w interesujących i atrakcyjnych dla ich wieku i poziomu rozwoju zajęciach, dzięki którym nabędą pozytywnego stosunku do nauki języka obcego.

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w nauczaniu dzieci, nasze zajęcia prowadzimy w oparciu o metodę Happy Kids, która:

 • jest z powodzeniem stosowana już od 3 roku życia dziecka;
 • uczy poprzez różne formy zabawy i aktywności. Dzięki nim przyswajanie języka jest nie tylko efektywne, ale przede wszystkim radosne, dynamiczne, pełne przyjemnych chwil i, co bardzo ważne, pozbawione stresu;
 • wykorzystuje szereg środków dydaktycznych: baśnie, historyjki, karty obrazkowe, zabawki, pacynki, gry, piosenki, rymowanki, plakaty, bajki, filmy. Poprzez tę różnorodność nauka języka angielskiego przebiega w sposób naturalny i przyjemny;
 • wprowadza na zajęcia sympatycznych zwierzęcych bohaterów, którzy komunikują się wyłącznie w języku angielskim, towarzysząc dzieciom w odkrywaniu tajemnic kolorowego świata języków obcych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy z najmłodszymi uczniami, zdajemy sobie sprawę, że w inny sposób języka obcego uczą się dzieci w wieku 3 lat, a inaczej te starsze. Dlatego metoda Happy Kids posiada różne warianty realizowane w poszczególnych grupach wiekowych.

Happy Kids 3-6 lat

 • podstawowe założenie – nauka języka obcego ma być dla malucha czymś całkowicie naturalnym, jak przyswajanie języka ojczystego, budzącym tylko przyjemne skojarzenia;
 • nastawienie na pielęgnowanie i rozwój naturalnej wrażliwości małego dziecka i jego ciekawość wszystkim, co go otacza, z ukierunkowaniem jego uwagi na języki obce;
 • zwrócenie uwagi na fakt, że przyswajanie języka jest dla dzieci czymś mechanicznym, bazującym na osłuchiwaniu się z różnymi zwrotami, słowami, wyrażeniami, co  w kolejnym etapie prowadzi to do automatycznego reagowania na nie;
 • kładzenie nacisku na to, by podczas zajęć dzieci miały ciągły kontakt z językiem obcym, a jego rozumienie stawało się dla nich z czasem czymś zupełnie zwyczajnym i naturalnym;
 • stosowanie odpowiedniej dynamiki zajęć, uwzględniającej fakt, iż maluchy bardzo szybko tracą koncentrację i mają wzmożoną potrzebę ruchu;
 • wykorzystywanie różnego rodzaju środków dydaktycznych i form aktywizacji angażujących zarówno wzrok, słuch, dotyk, węch, które uwzględniają dziecięcą potrzebę poznawania świata wszystkimi zmysłami;
 • postawienie na różnorodność i bogactwo materiałów dydaktycznych podnosi atrakcyjność zajęć i przekłada się u dzieci na chęć uczestniczenia w nich. Wykorzystywanie różnego rodzaju gier, quizów, piosenek, wierszyków, wykonywanie prac projektowych, oglądanie filmów i bajek, odgrywanie krótkich scenek pozwala na to, by proces nauki nowego języka przebiegał w sposób naturalny;
 • prowadzenie zajęć w formie zabawy daje wymierne korzyści: otwartość dzieci na naukę nowego języka oraz efektywność nauki przekładającą się na ciągłe poszerzanie zasobu słownictwa i zwrotów językowych chętnie wykorzystywanych przez najmłodszych w praktyce.

Happy Kids 7-9 lat

 • łączenie nauki z zabawą, tak by przyswajanie słownictwa czy gramatyki przebiegało w sposób przyjemny i naturalny. Dzieci nadal osłuchują się z językiem, ale są także zachęcane przez lektora do wypowiadania się na forum grupy, co pozwoli wyeliminować w przyszłości tzw. efekt blokady mówienia;
 • zwrócenie uwagi na to, iż wraz z wiekiem należy rozwijać zdolność poprawnego czytania i pisania w celu pełnego rozwoju wszystkich sprawności językowych;
 • prowadzenie zajęć w oparciu o podręczniki specjalnie przeznaczone dla młodszych słuchaczy, które nie tylko są kolorowe, zawierają ciekawe historyjki i sympatycznych bohaterów, ale wykorzystują w nauce języka obcego posiadane już przez dzieci powyżej 7 lat, umiejętności czytania i pisania;
 • dbanie o odpowiednią dynamikę i różnorodność zajęć, przy równoczesnym angażowaniu wszystkich zmysłów, tak by lekcje były atrakcyjne dla ucznia, a tym samym dużo bardziej efektywne;
 • aktywne wprowadzanie różnego rodzaju quizów, gier, konkursów, projektów plastycznych, które podnoszą poziom zaangażowania uczniów oraz integrują grupę, wytwarzając pozytywną, sprzyjającą nauce atmosferę.

Happy Kids 10-12 lat

Nauka dzieci w wieku 10-12 lat odbiega w znacznym stopniu od nauki „maluchów". Metoda Happy Kids uwzględnia różnice w procesie nauki języka obcego wśród uczniów, którzy wkraczają w wiek nastoletni. Oczywiście podstawowe założenie „nauka przez zabawę” jest nadal realizowane, jednak proporcje nauka-zabawa oraz stosowane środki dydaktyczne są odpowiednio wyważone i dostosowane do możliwości i poziomu edukacyjnego uczniów.

Kursy dla młodszych nastolatków charakteryzują się:

 • dużą różnorodnością środków dydaktycznych oraz tematyki i podejmowanych zagadnień. Staramy się, by zajęcia były rozwinięciem oraz utrwaleniem zdobytej już wiedzy i umiejętności językowych;
 • szerokim wprowadzeniem elementów kultury i zwyczajów państw anglojęzycznych, co jest realizowane poprzez ćwiczenia językowe, gry i zabawy charakterystyczne dla danego kraju. W związku z tym w roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Języków Obcych Time wzięła udział w X Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej. Uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych w Komorowicach i Bystrej uczestniczyli w lekcjach kulturowych, odbywających się w naszej szkole, podczas których realizowali projekty przybliżające im wiadomości na temat krajów anglojęzycznych. W ten sposób mieli okazję nie tylko ćwiczyć praktyczne użycie języka obcego w mowie, ale również dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat Anglii, Walii czy Irlandii.

LEKTORZY

W prowadzeniu kursów dziecięcych metodą Happy Kids niezwykle ważnym elementem procesu kształcenia jest rola lektora. Zajęcia z dziećmi wymagają dużej inwencji twórczej oraz energii, dlatego właśnie dużą uwagę poświęcamy doborowi odpowiedniej kadry lektorskiej.

Nasi lektorzy to osoby, które:

 • posiadają wysokie kompetencje filologiczne potwierdzone dyplomem wyższej uczelni, doświadczenie w nauczaniu dzieci oraz uprawnienia wychowawczo-pedagogiczne;
 • są optymistycznie nastawione do swojej pracy, spontaniczne i kreatywne, łatwo nawiązują dobre relacje z uczniami;
 • są otwarte na doskonalenie swoich umiejętności oraz szkolenie się w celu podnoszenia kompetencji.

Lektorzy na bieżąco informują rodziców o postępach dziecka w nauce, co ma miejsce podczas indywidualnych spotkań. Dodatkowo na koniec roku szkolnego wystawiają oni pisemne opinie.

     
LOGOWANIE
Platforma on-line

Login:
Hasło:NEWSLETTER

PATRONAT MEDIALNY

Mapa strony

Akredytacja Kuratorium Oświaty