Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 tel. (33) 498 69 28

Bielsko-Biała, ul. Katowicka 63 tel. (33) 829 00 29

Bystra, ul. Boczna 2 tel. (33) 817 03 26

projekt

 

Wszystkie osoby zainteresowane możliwością uczestnictwa w Projekcie Języki już nie obce - nabycie lub podniesienie kompetycji językowych w rozwoju zawodowym, w ramach którego ŚJO Time organizować będzie bezpłatne kursy języka angielskiego, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Informacje ogólne o Projekcie:

 • termin trwania kursów językowych: 01.07.2013-31.01.2014;
 • grupa docelowa liczyć ma 64 osoby, z czego min. 50% mają stanowić osoby w przedziale wiekowym 50+;
 • Uczestnicy Projektu podzieleni zostaną na 8 grup, których skład dobierany będzie wg kryterium zaawansowania oraz wieku;
 • wymiar godzin – 96 lekcyjnych dla każdej grupy;
 • terminy spotkań (uwzględniające dyspozycyjność osób zakwalifikowanych do Projektu): godziny popołudniowo-wieczorne (poniedziałek-piątek) lub godziny poranne (weekend);
 • częstotliowość spotkań: planowane są dwa spotkania w tygodniu po 90 min. każde, ewentualnie raz w tygodniu 180 min. (przy opcji zajęć weekendowych);
 • zakres wsparcia – bezpłatne uczestnictwo w kursie językowym na adekwatnym poziomie (A1, A2 lub B1) w tym: materiały edukacyjne, korzystanie z platformy e-learningowej, egzamin TELC;
 • miejsce szkolenia: ŚJO Time ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała.

Kryteria, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji Uczestników Projektu:

 • wiek: osoby między 18 a 64 r.ż. - preferowane osoby w przedziale wiekowym 50+;
 • status osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej;
 • zamieszkanie w Bielsku-Białej lub powiecie bielskim;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej zgodność profilu Kandydata z celami Projektu;
 • dyspozycyjność;
 • termin zgłoszenia.

Uczestnik Projektu będzie zobowiązany do:

 • regularnego i aktywnego uczestnictwa w kursie, przy zachowaniu frekwencji na poziomie min. 80%,
 • rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora Projektu;
 • przystąpienia do egzaminu końcowego TELC.

 

PLIKI DO POBRANIA:

[pobierz REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE]

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól w Formularzu Rekrutacyjnym w części Dane Kandydata oraz podanie jak najszerszych informacji odnośnie znajomości języka angielskiego (osoby, które wcześniej się go uczyły) a także precyzyjne określenie dyspozycyjności (przy założeniu, że zajęcia mogą odbywać się w tygodniu między godziną 15. a 21. a w weekendy od 8.00 do godzin wczesnopopołudniowych).

Formularze, które nie będą zawierały wszytkich podstawowych informacji, np. numer PESEL, adresu Pracodawcy itp. mogą zostać nierozpatrzone.

Nadesłane zgłoszenia będziemy weryfikować w celu skontaktowania się z wybranymi Kandydatami i ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej (spotkania będą przeprowadzane od maja).

Wszelkich informacji udzielamy również pod nr telefonu:

33 496 02 38 (od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00)

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie "Języki już nie obce-nabycie lub podniesienie kompetencji w rozwoju zawodowym":


1.   Beruś Ewa
2.   Babiarczyk Jerzy
3.   Babiarczyk Jolanta
4.   Bojda Andrzej
5.   Bryś Sebastian
6.   Chrząszcz Małgorzata
7.   Ciałoń Michał
8.   Dadak Rafał
9.   Dwornicka Agnieszka
10. Dziedzic Teresa
11. Filipczak Katarzyna
12. Frycz Szymon
13. Gaweł Jerzy
14. Gliszczyńska Danuta
15. Gniewek Jarosław
16. Grąbkowska Androna
17. Gumółka Katarzyna
18. Halama Krzysztof
19. Hankus Bogusława
20. Horowski Sławomir
21. Hyrnik- Makarewicz Anna
22. Jucha Jadwiga
23. Jurczak Sebastian
24. Jurczyk Tomasz
25. Jursa Jadwiga
26. Kłusek Robert
27. Kopiec Elżbieta
28. Kowalska Urszula
29. Koźlik Ewa
30. Kraus Renata
31. Krywult Daria
32. Kubica Dariusz
33. Kucypera Ewa
34. Lapczyk Agnieszka
35. Łękawa Aleksandra
36. Łukanowska Daniela
37. Macher Alina
38. Małczęć Małgorzata
39. Mrowiec Katarzyna
40. Nida Henryk
41. Niesyt Aleksandra
42. Niklewicz Agata
43. Pająk Magdalena
44. Pasierbek Bogumiła
45. Piórkowska Maria
46. Procner Łukasz
47. Rączka Piotr
48. Rostocki Władysław
49. Ryszka Jacek
50. Siatkowska Natalia
51. Szendzielarz Tomasz
52. Szymanek Jarosław
53. Szymanek Jolanta
54. Ściga Marek
55. Ślosarczyk Magdalena
56. Wachowiak Marek
57. Wilczyński Marek
58. Wisłocka Alina
59. Wojciechowska Bożena
60. Wojciechowski Marek
61. Wrzosek Bożena
62. Zalesińska Katarzyna
63. Zawadzka-Wilczyńska Katarzyna
64. Zawiślak Danuta

 

Lista osób  rezerwowych

spełniających kryteria rekrutacyjne a niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc, które mają szansę udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji bądź skreślenia z listy Uczestnika Projektu.

O wyborze osoby z listy rezerwowej decydować będzie zbieżność z profilem osoby, która ma zostać zastąpiona ( taki sam poziom, przedział wiekowy, dyspozycyjność odpowiadająca terminom zajęć grupy, kolejność zgłoszęń).

 

1. Boruszka Andrzej
2. Czernek Irena
3. Dębska Barbara
4. Feruga Marek
5. Furczyk Barbara
6. Gach Joanna
7. Gogler Barbara
8. Gogler Krzysztof
9. Gurzęda-Trela Halina
10. Hassny Iwona
11. Jachna Anna
12. Janda Agata
13. Januszewska Dorota
14. Kasprzak Sylwia
15. Konieczny Monika
16. Kubiczek-Gąsior Krystyna
17. Kupczyk Teresa
18. Kwiatkowska Joanna
19. Kwiatkowski Arkadiusz
20. Machlowska Karolina
21. Majewska Anna
22. Malinowska Małgorzata
23. Nowicka Ewelina
24. Pańczyszak Barbara
25. Rozmus-Procner Patrycja
26. Suchoń Marzena
27. Surma Joanna
28. Tronkowska Ewa
29. Wróbel Ewa
30. Zastawny Lubomira
31. Żyłka Maria

 


 

LOGOWANIE
Platforma on-line

Login:
Hasło:NEWSLETTER

PATRONAT MEDIALNY

Mapa strony

Akredytacja Kuratorium Oświaty